Sve što vas je uvijek zanimalo o rekonstrukciji dojke !

Rekonstrukcija dojke je prije svega lična odluka svake žene nakon operacije karcinoma dojke. Mnoge žene nakon zračenja, mastektomije, hemo terapije i/ili dodatne hormonalne terapije ne žele se podvrgavati dodatnim zahvatima.

Srećom danas na tržištu postoje izuzetno sofisticirane silikonske prsne proteze, ortopedski specijalni grudnjaci, kupaći kostimi i namjenska sportska odjeća, koja ženama olakšava povratak u normalne životne tokove. Svrha ovih ortopedskih pomagala nije samo estetske prirode, već pomaže pri uspostavljanju narušenog balansa između lijeve i desne strane, rješava narušeni odnos u ramenom pojasu i zidu grudnog koša sa reperkusijama na kičmeni stub, limfni, kardiovaskulani i respiratorni sistem.

Neke žene unatoč najboljim i najkomfornim pomagalima, neuspijevaju da se osječaju samopouzdano, sigurno i potpuno. Grudi su neizostavan dio ženske siluete, te svaka žena proživljava gubitak tog dijela svog tijela na jako intiman način.

Kada se radi rekonstrukcija dojke ?

Rekonstrukcija dojke može biti neposredna odnosna primarna ili sekundarna odnosno odgođena rekonstrukcija dojke.

Primarna rekonstrukcija počinje odmah nakon onkološkog zahvata. Nakon što onkološki hirurg odstrani tumor i zahvaćeno tkivo dojke, plastični hirurg počinje sa rekonstruktivnim zahvatom.

Primarna rekonstrukcija dojke se tipično savjetuje ženama kojima je karcinom dijagnosticiran u ranoj fazi i kojima daljnji tretmani poput hemoterapije i radijacije nisu potrebni.

Prednosti primarne rekonstrukcije su:

 • Smanjuje broj operativnih zahvata.
 • Očuvanje kože dojke. U nekim slučajevima je moguće očuvati i bradavicu dojke i areolu, samim tim se postiže bolji estetski rezultat i osjetljivost kože dojke.
 • Bolji psihološki učinak.

Sekundarna odnosno odgođena rekonstrukcija dojke se može raditi sedmicama, mjesecima ili godinama nakon mastektomije. 

Ljekar i pacijentica u zajedničkom dogovoru odlučuju o idealnom terminu za početak rekonstrukcije dojke.

Sekundarna rekonstrukcija dojke se savjetuje pacijenticama kojima je nakon onkološkog odstranjivanja tumora i tkiva dojke, preporučeno i zračenje.

Prednosti sekundarne rekonstrukcije su:

 • Pruža više vremena pri donošenju krajnje odluke pacijenticama koje su neodlučne.
 • Može se izvesti bilo kada nakon završenih onkoloških intervencija.
 • Pacijentica ima vremena da utiče na određene faktore, kako bi ishod i krajnji rezultat rekonstrukcije bio što uspješni. Ti faktori su regulisanje tjelesne težine, regulacija šećerne bolesti ukoliko postoji, prestanak pušenja, te sveobuhvatno poboljšanje zdravstvenog stanja.

Tehnike rekonstrukcije dojke

Postoje razne hirurške tehnike rekonstrukcije dojke, ali dva osnovna različita pristupa. To su rekonstrukcija dojke uz pomoć silikonskih implantata ili autologna odnosno rekonstrukcija vlastitim tkivom.

U slučaju poštedne operacije može se izvršiti onkoplastična operacija dojke. U sklopu onkoplastične operacije se odstranjuje tumor, te oblikuje tumorom zahvaćena i zdrava dojka kako bi se postigao simetričan i estetski lijep rezultat.

Onkoplastična operacija dojke se međutim ne može izvoditi ukoliko je tumorom zahvaćen veliki dio tkiva dojke, ukoliko je pozicija tumora na esteski važnom dijelu dojke ili ukoliko su u pitanju multipli tumori.

Rekonstrukcija vlastitim tkivom – Autologna rekonstrukcija

Postoje različite tehnike i metode autologne rekonstrukcije tkiva dojke, ali nezavisno za koju se hirurg odluči, autologna rekonstrukcija se zasniva na principu odstranjivanja tkiva sa jednog dijela tijela, te prišivanja i preoblikovanja na drugom dijelu tijela, kako bi se postigao funkcionalan i estetki lijep rezultat.

Režanj odnosno prijenos tkiva se razlikuje po mjestu sa kojeg je uzet, žili koja ih prehranjuje ili prema vrsti tkiva od kojeg su sastavljeni. 

To su režnjevi sa trbuha, sa leđa, sa stražnjice ili sa bedara.

Rekonstrukcija tkivom sa trbuha

Rekonstrukcije tkivom sa trbuha su danas najčešće metode rekonstrukcije vlastitim tkivom. Postoje dvije najzastupljenije metode, to su Tram režnj i Diep režanj.

Kod Tram režnja se uzima koža, potkožno masno tkivo, krvne žile (arterije+vene) i dio ravnog trbušnog mišića. Zavisno od načina prijenosa tkiva sa trbuha na mjesto rekonstrukcije razlikujemo vezani i slobodni Tram režanj.

Kod vezanog Tram režnja se tkivo sa trbuha ne odvaja upotpunosti, već samo sa donjeg dijela trbušnog mišića. Gornji dio trbušnog mišića ostaje na istom mjestu, a donji se okreće ispod kože i dovodi na predio dojke.

Kod slobodnog Tram režnja hirurg u potpunosti odvaja kožu, potkožno masno tkivo, krvne žile (arterije+vene) i dio ravnog trbušnog mišića sa trbuha, postavi ga na mjesto odstranjene dojke i pomoću mikroskopa zašije žile režnja na žile prsnog koša ili pazuha.

Diep-režanj predstavlja bolji način rekonstrukcije vlastitim tkivom. Diep režanj ima istu žilnu mrežu, kao i Tram režanj, ali ravni trbušni mišić se uključuje u rekonstrukciju samo u slučaju potrebe i sigurnosti zahvata. Dio uzetog ravnog trbušnog mišića je manji i samim time se ne slabi dodatno trbušni zid pacijenta.

Kod rekonstrikcije režnjem sa trbuha treba naglasiti da pacijentica mora imati dovoljno masnog tkiva, ukoliko na trbuhu nema zadovoljavajuću količinu masnog tkiva, onda se rekonstrukcija ovom tehnikom ne može uspješno izvesti.

Rekonstrukcija tkivom sa leđa

Ukoliko pacijentica nema dovoljno tkiva na trbuhu ili iz drugih razloga se ne može izvesti Tram ili Diep režanj, predlaže se rekonstrukcija najširim leđnim mišićem (latissimus dorsi).

Tzv. LD-režanjom nova dojka se oblikuje od kože, potkožnog masnog tkiva i latissimus dorsi mišića. LD-režanj je vezeni režanj, pri čemu se mišić zajedno sa kožom i pripadajućim krvnim žilama pripoji na prsni koš i oblikuje novu dojku.

Rjeđe tehnike rekonstrukcije vlastitim tkivom

U rjeđe tehnike se ubrajaju:

 TUG režanj, gdje se uzima potrebno tkivo i vitki mišić sa unutrašnje strane bedara.

S-GAP i I-GAP REŽNJEVI, koji uzimaju potrebno tkivo sa stražnjice. Međutim rjeđe se izvode zbog estetskih posljedica na mjestu oduzimanja tkiva.

Nedostatci rekonstrukcije vlastitim tkivom

Glavni nedostatak svake tehnike rekonstrukcije vlastitim tkivom predstavlja činjenica da jedan dio kože, potkožnog masnog tkiva i u većini slučajeva mišića žrtvujete kako bi rekonstruisali izgubljeni dio tijela.

Rekonstrukcija dojke pomoću silikonskih implantata

Rekonstrikcija dojke pomoću silikonskog implantata, poput rekonstrukcije vlastitim tkivom može biti primarna ili sekundarna, može uključivati obje dojke ili samo oboljelu, te se može izvršiti u jednoj ili dvije operacije.

Rekonstrukcija dojke u jednoj operaciji

U nekim slučajevima je moguće ugraditi trajni implantat odmah nakon uklanjanja oboljelog tkiva dojke. Taj zahvat je moguć samo ako pacijentica u momentu operacije posjeduje dovoljno vlastitog mekog tkiva (mišića i kože). Ukoliko pacijentica nema dovoljno vlastitog mekog tkiva u regiji dojke, kako bi se mogao prekriti implantat, koristi se kombinovana tehnika, tzv. leđni režanj + silikonski implantat.

Potkožno masno tkivo, dio leđnog mišića i koža se prenose kao vezni režanj na prsni koš, pomoću silikonskog implantata se oblikuje nova dojka, koja po veličini i obliku odgovara drugoj.

Rekonstrukcija dojke u dvije operacije

Zlatni standard rekonstrukcije dojke danas je rekonstrukcija dojke pomoću tkivnog ekspandera i silikonskog implantata. Prednost rekonstrukcije dojke pomoću tkivnih ekspandera i implantata je višestruka:

 • Može se izvesti bilo kada nakon završenih onkoloških intervencija.
 • U poređenju sa rekonstrukcijom u jednoj operaciji (samo uz pomoć trajnog silikonskog implantata), ova metoda pruža mogučnost dodatnih manjih korekcija dojke. Poput oblika dojke, položaja inframamarne brazde itd.. što sve značajno pridonosi boljem estetkom rezultatu i uspješnijem ishodu operacije.
 • Prilikom rekonstrukcije ekspanderima i silikonskim implantatima, nema potrebe koristiti tkivo sa drugih djelova tijela pacijenta. Tako da pacijent uspjeva rekonstruisati odstranjenu dojku, bez da žrtvuje dio tkiva, mišića i kože sa drugih dijelova tijela kao što je slučaj kod rekonstrukcije vlastitim tkivom ili rekonstrukcije implantatom u jednoj fazi.

Nakon što je pacijentica završila sve potrebne onkološke intervencije i odlučila se za rekonstrukciju dojke pomoću ekspandera i implantata u dogovoru sa svojim plastičnim hirurgom se određuje tip trajnog implantata (anatomski ili okrugli), veličina i profil.

U prvoj operaciji pacijentici se ugrađuje tkivni ekspander. Uloga tkivnog eskpandera je da postepeno rastegne kožu, kako bi se dobio odgovarajući volumen za ugradnju trajnog silikonskog implantata. Pri tome je bitno da tkivni ekspander naročito rasteže kožu u donjem polu dojke, kako bi se postigao prirodan izgled rekonstruisane dojke.

Osim toga bitno je naglasiti da tkivni ekspanderi posjeduju magnet. Svrha magneta je da olakša hirurgu punjenje ekspandera fiziološkom otopinom. Zahvaljujući magnetu hirurg lako pronađe ventil u koji se postepeno ubrizgava fiziološka otopina, time se povećava pritisak na okolno tkivo i povećava volumen dojke. Pošto tkivni ekspanderi posjeduju magnet oni nisu kompatibilni sa MRI aparatima. Dakle sve dok pacijent ima ugrađen tkivni ekspander ne smije se podvrgavati MRI skeniranju, pošto bi magnet iz MRI mogao pomjeriti magnet iz ekspandera i time štetno djelovati na pacijenta i dovesti do reoperacije.

Kada se pomoću tkivnog ekspandera postigao željeni volumen dojke pristupa se drugoj fazi rekonstrukcije. Pacijent se podvrgava drugoj operaciji prilikom koje mu biva ugrađen trajni silikonski implantat. Prethodno je hirurg u skladu sa željama i potrebama pacijentice odredio veličinu, oblik i profil trajnog silikonsgog implantata. Trajni silionski implantati mogu biti anatomskog ili okruglog obilka, dostupni su u raznim veličinama i u tri profila.

Silikonski implantati po svom obliku mogu biti okrugli ili anatomski, a po teksturi glatki ili teksturirani implantati.

Okrugli i anatomski implantati su dostupni u različitim veličinama i projekcijama, punjeni su kohezivnim silikonskim gelom i veličina se označava u kubnim centimetrima (cc). Pacijent u dogovoru sa svojim plastičnim hirurgom bira veličinu i oblik implantata koji želi i koji najbolje odgovara njegovim potrebama.

Prednost implantata od kohezivnog silikonskog gela je da i u slučaju rupture tj. pucanja implantata gel ne može da iscuri iz implantata, već poput želatine zadržava svoj oblik.

Pri tome treba naglasiti da je većina ruptura tzv. tiha ruptura, koja je pacijentu i ljekaru nevidljiva i neprimjetna. Jedino se sa sigurnošću može potvrditi magnetnom rezonansom. Do tihe rupture dolazi uglavnom zbog hirurške greške prilikom operacije. Hirurg nenamjerno prilikom širenja džepa za implantat ili drugog zahvata zareže skalpelom implantat i time dovede do rupture.

Povjerenje pojedinih proizvođača u svoje implantate je toliko da daju doživotnu garanciju pacijentima u slučaju rupture implantata.

Tekstura implantata

Postoje glatki i teksturirani silikonski implantati, te svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Teksturirani implantati smanjuju rizik od većine komplikacija povezanih sa augmentacijom i rekonstrukcijom dojke, kao što su kapsularna kontraktura i rotacija implantata, koji dovode do reoperacije.

Iako kod glatkih implantata je povećan rizik od nastanka kapsularne kontrakture i rotacije implantata, njegova prednost je značajno smanjeni rizik od nastanka BIA-ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma).

Istraživanja o BIA-ALCL-u su još uvijek u ranoj fazi, te se ne može sa sigurnošću reći koji je uzrok nastanka oboljenja, ali dosadašnja saznanja ukazuju da je glavni uzrok bakterijska proliferacija na površini agresivno teksturiranih implantata.

Agresivne teksture implantata su poliuretanske teksture, teksture dobivene salt loss tehnikom, tehnikom vulkanizecije itd… Dobra vodilja za pacijente i korisnike, kako znati koji implantat je bezbjedan ili nije je FDA-ova certifikacija.

Samo implantati koji su prošli rigorozne, multikliničke studije u trajanju preko 10 godina imaju FDA- certifikat. Kod kategorije teksturiranih implantata, trenutno jedino Mentor implantati firme Johnnson&Johnnson posjeduju FDA certifikat.

Mentor silikonski implantati

Mi u Amoeni smo ponosni na našu dugogodišnju saradnju sa firmom Mentor koja je dio J&J konglomerata. J&J je jedan od najvećih svjetskih proizvođača medicinskih sredstava, lijekova i robe široke potrošnje i uživa veliki ugled i povjerenje potrošača i kupaca.

Iza Mentor silikonskih implantata stoje dugogodišnje multikliničke studije i istrtaživanja, koja su pokazala da su Mentor silikonski implantati najsigurniji i ujedno najbolji silikonski implantati dostupni na svjetskom tržištu.

Mentor ujedno pruža i najopširniju i najkoherentniju garanciju za svoje proizvode na tržištu. Garancija uključuje:

 • Garancija je besplatna i automatska. Ne zahtjeva nikakvo učlanjivanje ili prijavljivanje od strane pacijentice ili njenog ljekara.
 • Besplatna zamjena proizvoda u slučaju rupture do kraja života
 • Besplatna zamjena proizvoda u slučaju kapsularne kontrakcije (Baker III/IV), dvostruke kapsule i kasnog seroma
 • Besplatni kontralateralni implantat na zahtjev vašeg hirurga