Revanesse hijaluronski fileri su proizvod kanadske kompanije Prollenium, koja od 2002. godine proizvodi medicinska sredstva za estetsku medicinu.  Jedini je proizvođač dermalnih filera na teritoriji Sjeverne Amerike.

Revanesse® HA fileri su zastupljeni u preko 80 zemalja širom svijeta i posjeduju CE certifikat od 2005., a FDA od 2017. godine.

Revanesse HA fileri su fileri treće generacije, sadrže samo molekule ukrštenog hijalurona dugog lanca.

 

Veća molekularna težina hijaluronske kiseline zahtijeva manje BDDE (butanidol diglicidil etera, koji se koristi kao agent za ukrštavanje hijalurona) kako bi se formirao efektivan ukršteni hijaluronski lanac. Manje BDDE smanjuje oticanje i inflamaciju nakon estetskog zahvata.

Kao filer 3 generacije Revanesse® dermalni fileri sadrže okrugle i glatke čestice ukrštenog hijalurona, što dodatno smanjuje inflamacijsku reakciju.

Hijaluronski filer 3 generacije!

 

Poredeći molekularni oblik hijaluronskih filera pod mikroskopom, najbolje se vidi razlika između filera 1, 2 i 3 generacije. Novi koncepti i unapređene formule za bolji krajnji rezultat.