RegenLab je švicarska kompanija, koja je danas prepoznata kao globalni lider na polju regenerativne medicine. Specijalizirani su na polju ćelijske terapije sa naglaskom na zatvorene PRP sisteme.

RegenLab PRP sistemi su pouzdan, efikasan i siguran način terapije autolognom plazmom.  Svi RegenLab PRP sistemi su zaštićeni i patentirana tehnologija. Proizvodnja je u potpunosti saglasna sa novim zahtjevima evropskog regulativnog tijela za medicinska sredstva (MDR), posjeduju američke FDA i kanadske CFDA certifikate.

Učinkovitost RegenLab PRP sistema je potvrđena u mnogim kliničkim studijama. Posebno su prilagođeni svakoj medicinskoj disciplini, kako bi ljekarima i medicinskom osoblju olakšali i omogućili siguran, efikasan i jednostavan način pripreme autologne terapije.

RegenLab PRP se primjenjuje:

 • Kod osteoatritisa koljena
 • Kod ortopedskih operacija
 • Kod tendinopatije i drugih mišićno koštanih poremečaja
 • Kod Alopecije areate i androgenije
 • Kod terapije rana i ožiljaka
 • U ginekologiji
 • U sportskoj medicini

CELLULAR MATRIX

(medicinsko sredstvo klase III, CE certificirano)

Šta je CELLULAR MATRIX ?

CELLULAR MATRIX epruvete su namjenjene za preparaciju autolognog PRP-a koji je kombinovan sa neukrštenom hijaluronskom kiselinom (HA u daljnjem tekstu) u zatvorenom sistemu.

CM je tehnologija koja kombinuje REGEN PRP i HA, čime se postižu bolji i dugotrajni rezultati kod pacijenata koji pate od osteoatritisa.

Kada se kombinuje PRP i HA djelovanje se produžava  i efekti terapije pojačavaju. HA kreira bioaktivnu podršku u kojem trombociti postepeno otpuštaju svoje faktore rasta.

RegenPRP ne utječe negativno na mehaniku, elasticitet i viskoznost HA

CM-PRP-HA ima izuzetne sigurnosne profile u kliničkoj praksi.

Prednosti tehnologije:

25 godina kliničkog iskustva pokazuje ublažavanje bolova i funkcionalno poboljšanje koje traje 6 do 12 mjeseci kod pacijenata koji pate od osteoatritisa.

 

Tehnologija standardizovane autologne regenerativne medicine:

 • Rezultati su standardizovani i neovise o korisniku.
 • Demonstrirana sigurnost i efikasnost
 • Rezultati bazirani na naučnim istraživanjima
 • Primjenjiv kod raznih indikacija
 • Veliki broj kliničkih studija, sa preko 200 publikacija

Biološke prednosti:

 • Koncentracija trombocita u CM PRP HA je 70%
 • Visoka količina kvalitetnih trombocita
 • Bez gubitka faktora rasta iz plazme i fibrinogena
 • Čisti PRP , zahvaljujući separacionom gelu 94,3% proinflamatornih granulocita odvojeno od plazme
 • 99,5% eritrocita je ispod separacionog gela i nije sastavni dio PRP-a
 • 6ml krvnog uzorka po epruveti, dobije se 3 ml PRP + 2ml HA= 5ml materijala za ubrizgavanje.