Essential Deluxe Light

  • Raspoloživa u simetričnom trouglastom i asimetričnom obliku. Simetrična proteza dojke se može nositi na lijevoj i desnoj strani, a asimetrična je namijenjena samo da se nosi na lijevoj ili desnoj strani.
  • Do 25% je lakša od standardne silikonske proteze i idealna je za sportke aktivnosti.
  • Dvoslojna proteza izrađena je od dvije vrste silikona. Unutrašnji sloj silikona je mekši, te pomaže smanjenoj perspiraciji kože iza proteze.
  • Preporučuje se kod izraženog limfedema i velikih grudi.
  • Napravljena je od InTouch slikona, najmekši silikon koji imitira prirodno tkivo, a pri tome zadržava svoj oblik.