Balance Contact

  • Adhezivna parcijalna proteza dojke koja prijanja direktno na kožu i pruža Vam potpunu sigurnost.
  • Napravljene od InTouch slikona, najmekši silikon koji imitira prirodno tkivo, a pri tome zadržava svoj oblik.
  • Sadrži dvoslojni silikon i sloj patentiranog Comfort+ silikona koji služi regulaciji tjelesne toplote i smanjuje perspiraciju kože iza proteze.
  • Dostupna je kao:
    • Balance Contact MD 229, medium debljine, delta oblika u veličinama 2 do 12
    • Balance Contact VD 230, voluminoznije debljine, delta oblika u veličinama 3 do 10
    • Balance Contact SV 286, kao shaper u obliku varia u veličinama od S-XL