Silikonski implantati za augmentaciju i rekonstrukciju dojke. Još više informacija o augmentaciji i rekonstrukciji dojke potražite na www.mentorcorp.com   Mentor implantati su ujedno i jedini implantati na našem tržištu koji posjeduju kako dozvolu američkog FDA-a, tako i evropski CE certifikat.